Οι Πρόεδροι των χωριών του Δήμου Κύμης-Αλιβεριου είναι αποφασισμένοι και το εννοούν... Κύριε Θωμά τι απαντάτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ;

Οδηγός και σύμμαχος τους η πίστη στην εντολή που έλαβαν απ τους πολίτες,η χωρίς καμιά βοήθεια κοπιώδης στήριξή της ανάπτυξης των χωριών τους και η αδιαπραγμάτευτη δημοκρατική απαίτηση της ίσης μεταχείρισης.
Οι αιρετοί δεν χωρίζονται στους δικούς μας και τους άλλους !
Όλο το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας που παραδόθηκε με δικαστικό επιμελητή προς το κ.Θωμά Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου :

ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Ή ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1. Δημητρίου Καλκούνη, κατοίκου Αγίου Ιωάννη Ευβοίας.
2. Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου του Γεωργίου, κατοίκου Οξυλίθου Ευβοίας.
3. Δημητρίου Κούρτη, κατοίκου Πετριών Ευβοίας.
4. Ιωάννη Κουσερή του Ευαγγέλου, κατοίκου Ωρολογίου Ευβοίας.
5. Δημητρίου Μύρκου του Χαραλάμπους, κατοίκου Αγίου Βλάση Ευβοίας.
6. Επαμεινώνδα Βάχλα του Γρηγορίου, κατοίκου Μανικίων Ευβοίας.
7. Ιωάννη Ράνιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βρύσης Ευβοίας.
8. Ιωάννη Καψούλη του Παναγιώτη, κατοίκου Μονόδρι Ευβοίας.
9. Ιωάννη Δημητρού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κήπων Ευβοίας.
10. Γεωργίου Σπανού του Ιωάννη, κατοίκου Κονιστρών Ευβοίας.
11. Θεοδοσίου Κατσίκα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πλατάνας Ευβοίας.
12. Μαρίας Δούνα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Κρεμαστού Ευβοίας.
13. Αθανασίου Ψύχα του Ιωάννη, κατοίκου Μαλετιανών Ευβοίας.
14. Χρήστου Τρανού, κατοίκου Ζάρκων Ευβοίας.
15. Χαράλαμπου Θεοδώρου, κατοίκου Αργυρού Ευβοίας.
16. Γεωργίου Μοιρώτσου, κατοίκου Δύστου Ευβοίας.
17. Αλεξάνδρου Ηλία, κατοίκου Λέπουρων Ευβοίας.
18. Ιωάννη Ρέτσα, κατοίκου Γαβαλά Ευβοίας.
19. Βασιλείου Κάργα, κατοίκου Αχλαδερής Ευβοίας.
20. Νικολάου Αντωνίου, κατοίκου Αγίου Λουκά Ευβοίας.
21. Γεωργίου Στρουμπούλη, κατοίκου Πράσινου Ευβοίας.

Π Ρ Ο Σ

Τον Δημήτριο Θωμά, κάτοικο Αλιβερίου, Δήμαρχο του (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία«ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» που εδρεύει στο Αλιβέρι Ευβοίας και εκπροσωπείται νόμιμα.
Όλοι εμείς εκλεγήκαμε Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων του νεοσύστατουΚαλλικρατικού Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στις εκλογές για το δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης που έγιναν το Νοέμβριο 2010.
Ειδικότερα εκλεγήκαμε:
Ο πρώτος Δημήτριος Καλκούνης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αγίου ΙωάννηΔημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.


Ο δεύτερος Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Πρόεδρος Τοπικού ΣυμβουλίουΟξύλιθου Δημοτικής Ενότητας Κύμης.
Ο τρίτος Δημήτριος Κούρτης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Πετριών Δημοτικής Ενότητας Δύστου.
Ο τέταρτος Ιωάννης Κουσερής, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΩρολογίουΔημοτικής Ενότητας Αυλώνος.
Ο πέμπτος Δημήτριος Μύρκος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αγίου ΒλασίουΔημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
Ο έκτος Επαμεινώνδας Βάχλας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μανικίων Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
Ο έβδομος Ιωάννης Ράνιος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Βρύσης Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
Ο όγδοος Ιωάννης Καψούλης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΜονοδρίουΔημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
Ο ένατος Ιωάννης Ράνιος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Κήπων Δημοτικής Ενότητας Κύμης.
Ο δέκατος Γεώργιος Σπανός, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Κονιστρών Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
Ο ενδέκατος Θεοδόσιος Κατσίκας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΠλατάναςΔημοτικής Ενότητας Κύμης.
Η δωδέκατη Μαρία Δούνα, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Κρεμαστού Δημοτικής Ενότητας Κονιστρών.
Ο δέκατος τρίτος Αθανάσιος Ψύχας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΜαλετιάνωνΔημοτικής Ενότητας Κύμης.
Ο δέκατος τέταρτος Χρήστος Τράνος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΖάρκωνΔημοτικής Ενότητας Διστύων.
Ο δέκατος πέμπτος Χαράλαμπος Θεοδώρου, Πρόεδρος Τοπικού ΣυμβουλίουΑργυρού Δημοτικής Ενότητας Διστύων.
Ο δέκατος έκτος Γεώργιος Μοιρώτσος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΔύστουΔημοτικής Ενότητας Διστύων.
Ο δέκατος έβδομος Αλέξανδρος Ηλίας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΛεπούρωνΔημοτικής Ενότητας Διστύων.
Ο δέκατος όγδοος Ιωάννης Ρέτσας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΓαβαλάΔημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
Ο δέκατος ένατος Βασίλειος Κάργας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ΑχλαδερήςΔημοτικής Ενότητας Αυλώνος.
Ο εικοστός Νικόλαος Αντωνίου, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αγίου ΛουκάΔημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
Ο εικοστός πρώτος Γεώργιος Στρουμπούλης, Πρόεδρος Τοπικού ΣυμβουλίουΠρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
Από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μας εργαζόμαστε καθημερινά με ιδιαίτερο ζήλο και ευσυνειδησία για την εξυπηρέτηση των δημοτών, την πρόοδο και ανάπτυξη των κοινοτήτων από τις οποίες εκλεγήκαμε αλλά και την αναβάθμιση ολόκληρου του Δήμου.
Στην προσπάθεια μας αυτή και στον καθημερινό μας αγώνα ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν σας έχουμε συμπαραστάτη.
Μάλιστα σε όλους εμάς δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα τα έξοδα κίνησης ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις νέες αρμοδιότητες μας, ενώ σε άλλους ΠροέδρουςΤ.Σ. που είναι ημέτεροι – αρεστοί σε εσάς τα έχετε καταβάλει.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 τα οποία καταβάλλονται κάθε μήνα στους δικαιούχους, για την εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Επειδή η έλλειψη συνεργασίας από πλευρά σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου μας και ο διαχωρισμός των Προέδρων Τ.Σ. σε Προέδρους δύο κατηγοριών, αρεστούς στους οποίους καταβάλετε τα έξοδα κίνησης και μη αρεστούς στους οποίους δε τα καταβάλλετε, είναι προσβλητική και απαξιωτική προς εμάς, τόσο ως πρόσωπα όσο και ως θεσμικούς αιρετούς εκπροσώπους.
Επειδή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την επιλεκτική σε βάρος μας συμπεριφορά σας .


 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΜΕ και δημόσια με την από 5-6-2013 ανακοίνωση μας, πλην όμως η συμπεριφορά σας συνεχίζει να είναι η ίδια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ανωτέρω αντίθετη προς τη νομιμότητα και τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών συμπεριφορά σας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να συνεργάζεστε μαζί μας και να μη συμπεριφέρεστε αλαζονικά καιαπαξιωτικά.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να καταβάλλετε στον καθένα από εμάς τα έξοδα κίνησης που δικαιούμαστε από 1-1-2011 μέχρι σήμερα και να μας τα καταβάλλετε μελλοντικά μέχρι τη λήξη της θητείας μας.
Διαφορετικά ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ενεργήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» που εδρεύει στο Αλιβέρι Ευβοίας και εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Χαλκίδα 11 Ιουλίου 2013
O Πληρεξούσιος Δικηγόρος ""

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου