Ενημερωτική συνάντηση – παρουσίαση του έργου «Πιλοτικά Πάρκα Προστασίας Νεαρών Ψαριών».
Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση
του Κοινωφελούς Ιδρύματος ‘’Μαρία Τσάκος ́ ́ - Κέντρο Ναυτικής
Έρευνας και Παράδοσης και ο πρόεδρος της κ. Σταμάτης Γκάβαλης
με τον Γενικό Διευθυντή κ. Νίκο Μαργαρίτη παρακολούθησαν την
παρουσίαση του έργου «Πιλοτικά Πάρκα Προστασίας Νεαρών
Ψαριών», που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κύριο αντικείμενο του έργου αυτού είναι η πειραματική –
ερευνητική εξέταση της δυνατότητας εμπλουτισμού της θαλάσσιας ζωής,
δια της προστασίας των νεαρών ψαριών, μέσω της πόντισης
τρισδιάστατων δομών από δίχτυα, όπου και θα διαβιεί ο γόνος. Έτσι με
την εφαρμογή, παρακολούθηση και ανάδειξη αυτής της καινοτόμου
τεχνολογίας προσέλκυσης και προστασίας ψαριών αναμένεται να
υπάρξουν σημαντικά οφέλη στην τοπική αλιευτική κοινότητα, στην
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα της
Τα πρώτα πάρκα ποντίστηκαν πιλοτικά το 2015 εντός της
θαλάσσιας ζώνης Λιμένα Καρδαμύλων και Λιμένα Καταρράκτη στο νησί
της Χίου, ως μέσο επίδειξης και δοκιμής αυτής της τεχνολογίας, καθώς
και καταγραφής της επίδρασής της στο οικοσύστημα και στην αλιεία. Οι,
μέχρι τώρα, μετρήσεις δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ανάπτυξη
τοπικών υποθαλάσσιων συστημάτων ενώ τα πλήρη πορίσματα της
έρευνας αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και να
ανοίξουν ένα νέο δρόμο στη πολιτική της προστασίας των ψαριών και
στην ανάπτυξη των αποθεμάτων τους.
Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας κ. Στ. Γκάβαλης έθεσε
ερωτήματα για την διερεύνηση εφαρμογής στον Ευβοϊκό κόλπο ενώ θα
εξεταστεί η κατάθεση πρότασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα για
Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD),
βασισμένη στην προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου