«Διαβατήριο Υπηρεσιών» για όσους δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

«Διαβατήριο Υπηρεσιών» για όσους δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα δημόσια διαβούλευση για το πώς μπορεί γίνει ευκολότερο για τους παρόχους υπηρεσιών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου