Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Θήβα

Σας καλούμε όπως προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων, στις  24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των παρακάτω  θεμάτων :

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στη Γενική Συνέλευση του Φο. Δ.Σ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2016.
Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος η γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί χωρίς να εκπροσωπείται ο Δ.Θηβαίων σαυτήν με αποτέλεσμα τη βλάβη των δημοτικών συμφερόντων.

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Υπ. ΕΣ.  για τη   χορήγηση παράτασης προθεσμίας επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010,  έως 31-12-2017.
Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον γιατί η προθεσμία  περί λήψης απόφασης για την  επέκταση των ορίων της ΔΕΥΑΘ λήγει στις 30-6-2016, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις εκ μέρους της ΔΕΥΑΘ για την ανάληψη αρμοδιότητας σε όλη τη χωρική αρμοδιότητα του Δ.Θηβαίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για βλάβη των δημοτικών συμφερόντων.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου