Η τροπολογία για την συνέχιση της κάρτας σίτισης και του επιδόματος ενοικίου

Η τροπολογία για την συνέχιση της κάρτας σίτισης και του επιδόματος ενοικίου
Παρατείνεται από τη λήξη του, το πρόγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και συγκεκριμένα για έξι (6) ακόμη μήνες, η περίοδος επιδότησης ενοικίου και σίτισης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, για μια (1) ακόμη τετραμηνία, η παροχή δωρεάν ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου