Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας
Το φάρμακο αποτέλεσε στο παρελθόν μέρος της χρεοκοπίας της χώρας και στη συνέχεια υπέστη μονόπλευρη πολιτική μείωσης της δαπάνης, σήμερα όμως υπάρχουν οι δυνατότητες να αποτελέσει συστατικό της νέας παραγωγικής ταυτότητας της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου