Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Χαλκιδέων στις 29-3


Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Ανθηδόνας.
     Εισηγητής:  Καρκαντελίδης Διαμαντής
 1. Περί μεταστέγασης Μουσικού Σχολείου «Νίκος Σκαλκώτας» .
     Εισηγητής:  Καρκαντελίδης Διαμαντής  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
  Εισηγητής οικονομικών θεμάτων:  Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. και επανακατανομής πιστώσεων συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2017 .
 2. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών - προμηθειών.
 3. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
 4. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
 5. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος  (Βελισσαρίου Χαράλαμπος).
 6. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος  (Μαρία Μπίρκου).
 7. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
 8. Περί μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 9. Περί καθορισμού αριθμού θέσεων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .
 10. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων .
 11. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2017 .
 12. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών.
    Εισηγητής: Τριανταφύλλου Αθανάσιος (Εντ. Δημ. Συμβουλος)


ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία .
 2. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  .
 3. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ.
 4. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Συν Ε΄.
 5. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Συν Η΄.
 6. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ.
 7. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 1. Περί ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της παραλιακής οδού στην Νέα Αρτάκη (31/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 2. Περί μεταφοράς θέσης περιπτέρου από την οδό Αυλίδος 19 στη λεωφόρο Χαϊνά έμπροσθεν πρώην Μηχανικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (46/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  .
 3. Περί  μεταφοράς θέσης περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αρεθούσης στη θέση περιπτέρου έμπροσθεν του ΕΚΑΒ λόγω εργασιών στη Δημοτική Αγορά (45/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 4. Περί κατάργησης  θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου επί της πλατείας Αγ. Ταξιάρχη (44/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017  του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
 1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017  του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
 1. Περί παραχώρησης έκτασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Χαλκίδας.

Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου