Φορολογικές δηλώσεις 2017: Τι μπλοκάρει το «άνοιγμα» του TAXISnet πριν το Πάσχα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Τι μπλοκάρει το «άνοιγμα» του TAXISnet πριν το Πάσχα
Εμπόδιο στην υλοποίηση της ... φιλόδοξης απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ανοίξει πριν το Πάσχα το σύστημα TAXISNET για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2017 για τα φυσικά πρόσωπα προβάλλουν οι ίδιες οι υπηρεσίες της καθώς δεν διευκολύνουν χιλιάδες επιχειρήσεις να υπολογίσουν σωστά τις παροχές σε είδος των μετόχων, των στελεχών και των εργαζομένων τους και να υποβάλουν εγκαίρως στο σύστημα τις βεβαιώσεις αποδοχών, ώστε τα προσυμπληρωμένα στα έντυπα Ε1 των φορολογουμένων στοιχεία για τα φορολογητέα ποσά μισθών να είναι ορθά και πλήρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου