Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ FORUM ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία  πραγματοποιήθηκε το FORUM ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Άμφισσα το τριήμερο από 31 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου. Οι συμμετοχές ήταν αρκετές τόσο στο εκθεσιακό κομμάτι όσο και στο συνεδριακό με την ανάπτυξη σημαντικών θεμάτων από καταξιωμένους ομιλητές.
Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 έγιναν τα εγκαίνια της εκδήλωσης και στη συνέχεια διοργανώθηκε η κεντρική συνεδρία με θέμα :  ΄΄ Οι αναπτυξιακές δυνατότητες του Νομού Φωκίδας ΄΄.
Βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος  Σαμαντούρος CEO Ομίλου ΑΓΡΕΚ που ήταν και από τους βασικούς υποστηρικτές του Forum.
Ο κ. Σαμαντούρος αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση και την παρουσία του στην Φωκίδα που αποτελεί και τόπο καταγωγής του προχώρησε στην ανάλυση του θέματος , σημεία τα οποία παρουσιάζουμε παρακάτω .

΄΄ Η επανεκκίνηση της ανάπτυξης προϋποθέτει συσπείρωση όλων των παραγωγικών δυνάμεων , και αξιοποίηση κάθε παραγωγικής ικμάδας και στροφή στην πραγματική οικονομία. Η προσπάθεια όλων των δυνάμεων του αγροτικού χώρου θα πρέπει να επικεντρωθεί:
  • στην οργάνωση των μεθόδων παραγωγής και της χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία με φιλοπεριβαλλοντική διάσταση
  • στην συγκέντρωση και τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων μας
  • στην ανάληψη πρωτοβουλιών εμπορίας , προώθησης και προβολής αυτών με στόχο τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την ενίσχυση ενεργειών και δράσεων που έχουν να κάνουν με όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας σε σειρά αγροτικών προϊόντων μας με υψηλή προστιθέμενη αξία και αυξημένη ανταγωνιστικότητα συνδεόμενα με :
  1. την παραγωγική ικανότητα της γεωργίας του τόπου μας
  2. τα πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και αειφόρου παραγωγής
  3. την ποιότητα των τροφίμων
  4. την αυξημένη ποικιλομορφία της γεωργίας των αγροτικών περιοχών
Όσο αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες του πρωτογενή τομέα της Φωκίδας αυτές επικεντρώνονται στην κτηνοτροφία της περιοχής , στη φυτική παραγωγή, στη μελισσοκομία και σε ειδικές μορφές τουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού σε συνάφεια με την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Δράσεις που μέσα από σωστή στρατηγική και σχεδιασμό και με την οικονομική στήριξη μέσω εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να αλλάξουν το τοπίο στο Νομό Φωκίδας ΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου