ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου   2018  και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1ο: Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ αμειβόμενων  αποκλειστικά από το αντίτιμο που εισπράττει ο ΔΟΑΠΠΕΧ    για την λειτουργία των πολιτιστικών   δομών   έτους 2018-19

ΘΕΜΑ 2ο: Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων  Έκτακτου Προσωπικού  ΙΔΟΧ  διάρκειας οκτώ [8] μηνών έτους 2018 στον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. συνολικού αριθμού επτά [7] ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 3ο : Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΔΟΑΠΠΕΧ 2018

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €.
ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας   διαγωνισμών  2018»

ΘΕΜΑ 6ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  /αξιολόγησης Δημόσιας Σύμβασης»  

ΘΕΜΑ 7o: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων»

Θ Ε Μ Α 8ο:  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2018»

Θ Ε Μ A 9ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου