“ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”


   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν. 4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014  οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ
Α) Στην ύπαρξη ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας( εμβολιασμοί  με υποχρεωτικό τον αντιλυσσικό κλπ)
Β)Στην τοποθέτηση σήμανσης (micro tsip)τόσο για τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι , γάτες), συμπεριλαμβανομένων και των  σκύλων για κυνήγι καθώς και τους ποιμενικούς σκύλους, και την αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, αντιγράφου του πιστοποιητικού σήμανσης που θα εκδώσει ο κτηνίατρό τους.
Γ)  Για την τήρηση λήψης μέτρων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου, κανόνες υγιεινής και ευζωίας.
Δ) Στην τήρηση των διατάξεων ως προς τη διατροφή, τις απαιτήσεις περιποίησης την ιατρική πρόληψη περίθαλψη  και συμπεριφορά τους καθώς και τους τρόπους αναπαραγωγής, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των ζώων που καταλήγουν τελικά στους δρόμους.

Σε όλες τις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση,  από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέλη  από το Δήμο και Φιλοζωικό Σύλλογο Θήβας “Άγιος Φραγκίσκος”. Παράλληλα θα γίνει καταγραφή των ιδιοκτητών που διαθέτουν ζώα συντροφιάς οι οποίοι θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ώστε να προσκομίσουν το πιστοποιητικό  με τον κωδικό σήμανσης(micro tsip)  στο Δήμο  
Στη συνέχεια
Σε εφαρμογή του νέου Νόμου 4483/2017 , θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Λιμενικό , Θυροφυλακή) .
Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα του άρθρου 21 του Ν. 4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 καθώς και οι ποινικές κυρώσεις
Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
Τηλ. 2262350672/674 καθώς και τη Δημοτική Αστυνομία 2262350689.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου