ΟΑΕΔ: Κονδύλι 18 εκατ. ευρώ σε συνδικαλιστικές οργανώσεις

ΟΑΕΔ: Κονδύλι 18 εκατ. ευρώ σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
Το ποσό των 18 εκατ. ευρώ θα διαθέσει φέτος ο ΟΑΕΔ για να καλύψει λειτουργικές δαπάνες σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπογράφηκε από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και ορίζει όπως κάθε έτος, ότι το ανωτέρω ποσό προκύπτει από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του ΟΑΕΔ. Το ποσό που θα λάβει κάθε ομοσπονδία προκύπτει από τον αριθμό των μελών της, αν πρόκειται για τριτοβάθμια (ΓΣΕΕ, ΕΣΑΜΕΑ) ή δευτεροβάθμια (ΕΚ) οργάνωση.
Με το ποσό που παρέχεται, καλύπτεται μεταξύ άλλων η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας για το τρέχον έτος. Επίσης, καλύπτονται τυχόν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για καθαριότητα (250 ευρώ το μήνα για δευτεροβάθμιες οργανώσεις που δεν απασχολούν προσωπικό καθαριότητας). Προβλέπονται επίσης, δαπάνες για εκλογοαπολογιστικά συνέδρια που μπορεί να πραγματοποιηθούν εντός του 2018. Ειδικά οι δαπάνες αυτές αφορούν την ΓΣΕΕ, την ΕΣΑΜΕΑ, τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες.

Ξεχωριστό ποσό θα λάβει η ΓΣΕΕ και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα – Ομοσπονδίες) για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, τη διοργάνωση συζητήσεων – συνδιαλέξεων, συνεδρίων και την πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων.
Ειδικό κονδύλι προβλέπεται για όσες τριτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ. Επίσης, προβλέπονται και δαπάνες για τη θέρμανση των εν λόγω κτιρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου