4.382.819 ευρώ χρηματοδότηση Στη Στερεά Ελλάδα για εξοπλισμό στην εκπαίδευση
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα Παιδείας ανακοινώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 68.651.000,00€ για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στην εκπαίδευση και προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. 
Ο εξοπλισμός ΤΠΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά σταθερούς και φορητούς Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, διαδραστικά συστήματα, σετ Ρομποτικής και λοιπό περιφερειακό εξοπλισμό.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει ενδεικτικά εξοπλισμό των ειδικοτήτων: Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Υγείας και Πρόνοιας, κλπ.
Φορείς υλοποίησης των παραπάνω χρηματοδοτήσεων είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα Παιδείας και η Αυτοτελής Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.ΔΙ.ΚΤΥ.ΥΠ).

Συγκεκριμένα για τη Στερεά Ελλάδα προβλέπονται τα εξής κονδύλια:

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΠΕ (Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ)
1,910,868.00
765
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΠΕ ΕΠΑΛ/ΙΕΚ
2,471,951.00
765
Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου