ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών

 
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

για

« την Υγιεινή  & ασφάλεια στο Πυροσβεστικό  Σώμα »  


Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και Ω/18.00΄, στην Θεσσαλονίκη, Εγνατίας  41 στην αίθουσα Αθηνά, του ξενοδοχείου kinissi palace  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πρότασης της Ε.Α.Κ.Π. για την υγιεινή και ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα.
.  
                Εισηγήσεις θα γίνουν από:

Ω/18.00΄  τον Γιώργο Μελιόπουλο μέλος της Εκτελεστικής
                Γραμματείας της Ε.Α.Κ.Π.

Ω/18.15΄  τον Δημήτρη Βλάχο μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. &
                του συντονιστικού  οργάνου της Ε.Γ. της  Ε.Α.Κ.Π.   


Ω/18.30΄  την Εύη Γεωργιάδου, Δρ. Χημικό Μηχανικό & μέλος της  
                Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Ω/19.00΄  τον Χρήστο Παπάζογλου, Γιατρό Εργασίας & μέλος του
                Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
Με το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει διάλογος και ερωτήσεις.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932473532 -  6978520351

Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου