Σύναψη Συμφωνίας με ιδιωτική Εταιρεία Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων για το Λιμένα Χαλκίδας.
Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας ενημερώνει ότι ήδη, από την 28η Φεβρουαρίου, έχει υπογράψει ολοκληρωμένη σύμβαση ΥΑΛΕ με ιδιωτική εταιρεία Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων για το Λιμένα Χαλκίδας.
Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μετά από την υποβολή παραίτησης του Α’ ΥΑΛΕ του Οργανισμού, ο οποίος και κοινοποίησε την παραίτηση του στο Υπουργείο Ναυτιλίας στις 26 Φεβρουαρίου, η δε αναγγελία της έγινε στις 27 Φεβρουαρίου.


Ενημερώνουμε λοιπόν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει κενό ασφαλείας στο Λιμένα Χαλκίδας και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα σε επίπεδο ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον διεθνή κώδικα ασφάλειας I.S.P.S.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου