Ολοκληρώνεται το έργο «Ενίσχυση Λιθορριπής Προστασίας Λιμένα Κύμης» από τον ΟΛΝΕ.
Στην φάση της ολοκλήρωσης με την πρόοδο των εργασιών να αγγίζει το 100% βρίσκεται το έργο της ενίσχυσης της λιθορριπής του λιμένα Κύμης, η οποία ενίσχυση-με συμπλήρωση λιθορριπής προστασίας κρηπιδότοιχου- θα θωρακίσει  το λιμενοβραχίονα από τους ισχυρούς ανέμους και τους κυματισμούς που παρατηρούνται στην περιοχή.
Στην πρότερη κατάσταση του, ο προσήνεμος μόλος αντιμετώπιζε μεγάλες κυματικές φορτίσεις που δημιουργούνται στο ανοικτό πέλαγος από ανέμους κυρίως βόρειας-βορειοανατολικής-ανατολικής κατεύθυνσης που αποτελούν την πλειοψηφία των κυματισμών της περιοχής.  Η ελλιπής λιθορριπή θωράκισης δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στη λειτουργία του λιμένα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την υπερπήδηση του κυματισμού στο μόλο αλλά και τις φθορές που έχουν σημειωθεί. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για τη στατική συνέχεια του μόλου μιας και ήταν πιθανή η σταδιακή αποδιοργάνωση της υπόβασης της ανωδομής και το ξέπλυμα της λιθορριπής φίλτρου.
Κατά καιρούς ο προσήνεμος μόλος έχει συντηρηθεί με επανατοποθέτηση νέας λιθορριπής ή αναδιάταξη και συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας. Λόγω του μεγάλου κόστους συντήρησης, οι διάφορες προσθήκες πραγματοποιούνται τμηματικά όπως και στο παρόν έργο.
Η λύση που προκρίνεται ήταν η συμπλήρωση του πρίσματος λιθορριπής, καθώς επίσης αναδιάταξης της ήδη υπάρχουσας, πριν την τοποθέτηση νέας.    
Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2016) και ο προϋπολογισμός του έχει οριστεί στις 73.800€ με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος η εταιρεία ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Γ.Δ Σαπιρίδης, η οποία και προσέφερε έκπτωση της τάξης του 46%.  

Το λιμάνι της Κύμης είναι το σημαντικότερο της νότιο-κεντρικής Εύβοιας, έχει χαρακτήρα επιβατικό και ταυτόχρονα εμπορικό-χαρακτηρισμένο μάλιστα εθνικής σημασίας αναφορικά με την εμπορική του διάσταση- και αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης για τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου