Περιβάλλον και τουρισμός, δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες.


Αν μπορούσε κανείς να απαριθμήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο του νομού Φθιώτιδας όσο και της πρωτεύουσας του νομού, της Λαμίας σε επίπεδο ευκαιριών για ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία της περιοχής, θα είχε τη δυνατότητα να σταθεί σε πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτο από αυτά δε θα μπορούσε να είναι άλλο από τις ευκαιρίες που παρέχει τόσο η ιδιαίτερη γεωγραφία της περιοχής, η οποία συνδυάζει τη θάλασσα αλλά και το βουνό, όσο και μια σειρά ξεχωριστών δυνατοτήτων που παρέχει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Με την πληθώρα των ιαματικών πηγών, με το Δέλτα του Σπερχειού και το σπάνιο οικοσύστημα που ο ποταμός δημιουργεί στις εκβολές του στον Μαλιακό κόλπο, με τα εξαιρετικής ομορφιάς μονοπάτια μέσα στα δασικά οικοσυστήματα, με τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, με σημεία έντονου ενδιαφέροντος από ξένους αλλά κι εγχώριους εν δυνάμει επισκέπτες όπως είναι οι Θερμοπύλες, ο Γοργοπόταμος κλπ., με σπάνια θαλάσσια οικοσυστήματα όπως τα Λιχαδονήσια και άλλα πολλά σημεία ενδιαφέροντος που θα χρειαζόταν μεγάλο εύρος κειμένου για να αναφερθούν εδώ, το τουριστικό προϊόν της περιοχής έχει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης. Δεν είναι υπερβολή αν ισχυριστούμε πως από τη μια το περιβάλλον της περιοχής μπορεί να συνδράμει στην αύξηση του τουρισμού κι από την άλλη τα έσοδα που θα προέρθουν από αυτόν να χρηματοδοτήσουν δράσεις για την προστασία κάθε ευαίσθητου οικοσυστήματος αλλά και την ανάδειξή του, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

Είναι γεγονός πως κατά το παρελθόν στο σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων τόσο για τον τουρισμό όσο και για το περιβάλλον δεν λαμβανόταν η δέουσα μέριμνα για την αειφορία και την ορθολογική εκμετάλλευση και τη σωστή διαχείριση κάθε διαθέσιμου πόρου. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι επιτακτική αφενός η ανάγκη της προστασίας κάθε οικοσυστήματος κι αφετέρου η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με διπλό όφελος τόσο στο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης και της μόχλευσης όλων των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής μας όσο και της ευαισθητοποίησης όλων των κοινωνικών ομάδων απέναντι στο ευαίσθητο πια περιβάλλον. Ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν είναι ουτοπικός, αν κι εφόσον τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής με τη συνδρομή ειδικών που θα καθορίσουν το πλαίσιο κάθε δράσης και θα την εξειδικεύσουν ανά τομέα. Εκείνο που θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο σε κάθε περίπτωση είναι να μην διαταραχθούν ορισμένες σημαντικές παράμετροι σε όλα τα οικοσυστήματα που εν δυνάμει μπορούν να αποτελέσουν πεδίο τουριστικού σχεδιασμού, όπως το μικροκλίμα, η δυνατότητα επικοινωνίας των ειδών και η προστασία του πληθυσμού τους κλπ. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως σωστός σχεδιασμός σημαίνει και σωστά αποτελέσματα!
Έχοντας αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια την έντονη πίεση της δημοσιονομικής προσαρμογής όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, είναι επιτακτική η ανάγκη να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε δράσεις με στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία. Η αξιοποίηση της μοναδικότητας του περιβάλλοντος στο νομό Φθιώτιδας είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση και μαζί με τα οικονομικά οφέλη θα θέσει ισχυρές βάσεις για την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής.

                                                                                   ΗΛΙΑΣ Κ. ΣΑΝΙΔΑΣ
                                                                    π. Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού,

                                                                    Αθλητισμού και Πολιτισμού ΠΣΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου