Απλήρωτοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ του 2016

Απλήρωτοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ του 2016
Νέα ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα τις καθυστερήσεις αλλά και την αδυναμία του ΟΑΕΔ να προχωρήσει στην πληρωμή χιλιάδων εργαζομένων που συμμετείχαν σε πρόγραμμα του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του έτους 2016.
Η Βουλευτής αναφέρει πως στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΕΑΚ 1-25) του έτους 2016 με προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων Ευρώ συμμετείχαν περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιήθηκαν από τους Συνδικαλιστικούς Φορείς Εργοδοτών, τις Ομοσπονδίες τους και τα τοπικά Εργατικά Κέντρα.
Αναφέρει επιπλέον, ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν για την συμμετοχή τους 160,00 Ευρώ ως δαπάνη διατροφής και μετακίνησης, ενώ οι πόροι του ΛΑΕΚ είναι πόροι εργαζομένων και εργοδοτών και δεν συμπεριλαμβάνεται καμία απολύτως κρατική επιχορήγηση.

Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει, πως ενώ τα προγράμματα ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2017, έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή των συμμετεχόντων εργαζομένων και των φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών. Επίσης, δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη αμοιβή τους ούτε τα εργατικά κέντρα.
Οι ανακοινώσεις της Διοίκησης του ΟΑΕΔ δείχνουν πως γίνεται προσπάθεια εφεύρεσης δικαιολογιών καθυστέρησης, επιχειρώντας έτσι να μη φανεί η αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης στην οποία έχει επέλθει ο Οργανισμός.
Η Βουλευτής ρωτά την αρμόδια Υπουργό ποιο ποσό έχει πληρωθεί σε λογαριασμούς ωφελουμένων έως την 30/3/2018 και ποιο ποσοστό υλοποίησης για τα προγράμματα ΛΑΕΚ του 2016 έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα εγκριθέντα προγράμματα. Ρωτά επιπλέον τι απέγιναν οι αναπορρόφητοι πόροι. Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα ζητά να ενημερωθεί για ποιους λόγους δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι πληρωμές των αμοιβών των συμμετεχόντων εργαζομένων, φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργατικών κέντρων και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου