Ο ΣτΠ ζητά ο ΕΦΚΑ να επιστρέψει τώρα τις αχρεωστήτως εισφορές

Ο ΣτΠ ζητά ο ΕΦΚΑ να επιστρέψει τώρα τις αχρεωστήτως εισφορές
Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών από τον ΕΦΚΑ ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη η επιστροφή, προς τους πολίτες, από τον ΕΦΚΑ, των εισφορών που είχαν υποχρεωθεί να καταβάλουν και στην συνέχεια κρίθηκε, είτε από αυτεπάγγελτο ή κατόπιν αίτησης έλεγχο των ασφαλιστικών οργάνων, είτε από δικαστικές αποφάσεις, ότι είχαν καταβληθεί αχρεώστητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού ερεύνησε δεκάδες σχετικές αναφορές και αφού ενημερώθηκε από αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ ότι οι επιστροφές, παρά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 104 του ν. 4387/2016, δεν πραγματοποιούνταν επειδή ήταν αδύνατη η έγκριση οποιασδήποτε επιστροφής από το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα, κάλεσε ήδη από το 2017, την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ να αναλάβει κάθε ενδεικνυόμενη πρωτοβουλία για την ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος (έγγραφο της Αρχής με αριθμ. πρωτ. 224477/23978/2.6.2017). 


Πρότεινε μάλιστα με το έγγραφό του αυτό, εάν όντως η καθυστέρηση οφειλόταν σε, αδυναμίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμούντων αιτημάτων έστω και με την έκδοση, από το αρμόδιο Υποκατάστημα, εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου.

Παρόλα αυτά το ζήτημα χρόνιζε, ακολούθησε δε η θέσπιση του Ν. 4488/2017, ο οποίος, με το άρθρο 15, τροποποίησε το Ν. 4387/2016, ως προς το εν λόγω ζήτημα, και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των σχετικών όρων με τους οποίους θα πραγματοποιείτο η επιστροφή των οφειλόμενων ποσών.

Εντούτοις, ακόμη και μετά τη δημοσίευση αυτής της Απόφασης, η εκκρεμότητα δεν έχει αρθεί.

Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη με νεότερο έγγραφό του (224477/10997/9.3.2018) έχει ζητήσει την άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε εναπομένουσας εκκρεμότητας, όπως π.χ. με την έκδοση, εφόσον θεωρείται απαραίτητο, εγκύκλιων οδηγιών για την εφαρμογή της νέας διάταξης, χωρίς επιπλέον χρονοτριβές και περαιτέρω ταλαιπωρία των πολιτών, προσβλέπει δε στην τάχιστη δυνατή ανταπόκριση του ΕΦΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου