Δηλώσεις συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίας Παρασκευής έτους 2018


   Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίας Παρασκευής, που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα από 26 Ιουλίου 2018 έως και 1 Αυγούστου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά, από 4 Ιουλίου 2018 έως και 19 Ιουλίου 2018:


α) κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο της Υπηρεσίας μας, διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoschalkideon.gr ) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:
Oνοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος,
Όνομα πατρός ,
Αρ. Αστυνομ.Ταυτότητας,
Δνση κατοικίας
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας,
τομέας, ακριβής θέση του χώρου,
τα προς πώληση είδη καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

β) Απόδειξη ταμειακής μηχανής και βεβαίωση του Δήμου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Ν.4497/2017)
γ) ΄Αδεια θεωρημένη για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης
δ) Βεβαίωση μη οφειλής ( Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Χαλκιδέων (άρθρο 285Δ.Κ.Κ.)
ε) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.
ζ) Φορολογική ενημερότητα.


Για πληροφορίες:
κ. Καλογεροπούλου Δέσποινα τηλ. 2221351173 και κ. Κατσαμάγκος Νικόλαος τηλ. 2221355181

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου