ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δήλωση
στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 9-7-2018
σχετικά με τον  Οικονομικό Απολογισμό του 2017
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Δεν αμφισβητούμε την λογιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων που δίνονται.
Σχολιάζοντας, όμως, πολιτικά, τον απολογισμό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε :
 • Τα χρήματα που διατέθηκαν ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που χρειάζονταν για να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού και του τόπου….. Η ιδιαίτερη συμπάθεια της κυβέρνησης στον κ. Περιφερειάρχη είχε την έκφραση της  και στην χρηματοδότηση, έναντι άλλων περιφερειαρχών..
 • Κύριο βάρος δόθηκε στην συντήρηση των λειτουργιών της Περιφέρειας και σε ότι βόλευε για την δημιουργία εντυπώσεων στο επίπεδο του λαού…..
 • Ουσιαστικές διαμαρτυρίες για την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση δεν υπήρξαν, ενδεικτικό της συναίνεσης σας στην ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική…. ανεξάρτητα από κάποιες χλιαρές δηλώσεις, που έγιναν, για το σχέδιο Κλεισθένης 1  και την καθυστέρηση στην συνέχιση των μεγάλων έργων τελευταία.
 • Λειτουργείτε στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες της Ε.Ε.
Σημειώνουμε ακόμη, συγκεκριμένα  :
 1. Στον ειδικό φορέα (071) Δημόσιες Επενδύσεις παρατηρείται υστέρηση στην είσπραξη των προϋπολογισθέντων εσόδων, καθώς το ποσοστό εκτέλεσης ανέρχεται σε 42%, ενώ στον ειδικό φορέα (073) Τακτικός Προϋπολογισμός το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων ανέρχεται σε 75%.
 2. Σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα οι εισπράξεις-πληρωμές του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  ανέρχονται σε 37.381.879,64€ με ποσοστό εκτέλεσης 75%.
 3. Οι  επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π. έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρέμειναν στο ίδιο ύψος με την χρήση 2016.
 4. Η Π.Σ.Ε. για το έτος 2017 εισέπραξε επιχορήγηση Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες- οδικό δίκτυο μόνο  2.880.153,00 ευρώ.
 5. 1.Οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης προσωπικού για το οικονομικό έτος 2017, μειώθηκαν κατά 36% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 6. 2.Οι δαπάνες για μίσθωση κτιρίων για το οικονομικό έτος 2017, μειώθηκαν κατά 6% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρότι πήγαμε σε δικό μας κτίριο.
 7. 3.Οι δαπάνες για έξοδα υπερωριών προσωπικού για το οικονομικό έτος 2017, μειώθηκαν κατά 48% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 8. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από πιστωτικά ιδρύματα (δάνεια) την 31/12/2017 που ανήλθε στο ποσό των 20.213.108,54 ευρώ.
Με αυτέ τις σκέψεις και με πολιτικά κριτήρια…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τον απολογισμό της Περιφέρειας.


9-7-2018
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου