Τροπολογία Παππά για την μοριοδότηση των υπαλλήλων στα Γραφεία Τύπου προκαλεί ερωτήματα

Τροπολογία Παππά για την μοριοδότηση των υπαλλήλων στα Γραφεία Τύπου προκαλεί ερωτήματα
Τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από την Ολομέλεια του κοινοβουλίου προβλέπονται κατ’ εξαίρεση μεταθέσεις σε γραφεία Τύπου για την κάλυψη «έκτακτων αναγκών» .
Η τροπολογία που κατέθεσε ο Ν. Παππάς στο νομοσχέδιο για την πανελλαδική τηλεοπτική κάλυψη προκαλεί εύλογα ερωωτήμα αφού αλλάζει ουσιαστικά ο «χάρτης» μοριοδότησης όσων εργάζονται στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.
Οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν κατ’ εξαίρεση μεταθέσεις σε γραφεία Τύπου για την κάλυψη «έκτακτων αναγκών» και παράλληλα τροποποιούν το σύστημα μοροδιότησης για τοποθετήσεις στις προνομιακές θέσεις υπηρεσιών του εξωτερικού με αύξηση των μορίων συνέντευξης και μείωση των βαθμών που δίνουν τα τυπικά προσόντα όπως είναι οι τίτλοι σπουδών.
Εκτός αυτών η τροπολογία που έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής επανακαθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, εξειδικεύεται το ελάχιστο ποσό στο οποίο πρέπει να ανέρχεται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς ή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου με το οριζόμενο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όταν το προς υπαγωγή επενδυτικό σχέδιο, αφορά στην παραγωγή επεισοδίου τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ή στη παραγωγή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια α ανέρχεται τουλάχιστο στο ποσό των 30.000 ευρώ ανά επεισόδιο. Όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή τμημάτων επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμών δαπανών που πραγματοποιείται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 100.000 ευρώ.
Τέλος όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, το περιεχόμενο του οποίου είναι ψηφιακό παιχνίδι απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών να ανέρχεται τουλάχιστο στα 60.000 ευρώ. Πέραν αυτών , επανακαθορίζονται οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του επενδυτικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και των ημεδαπών επιχειρήσεων παραγωγής, Αυξάνεται κατά 10% (από 25% που ισχύει σε 355) το σταθερό ποσοστό επιχορήγησης από το Δημόσιο των επενδυτικών σχεδίων επι της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής και καταργείται το ανώτατο όριο στο ποσό της εν λόγω επιχορήγησης (5.000.000 ευρώ κατά τα ισχύοντα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου