Την σύναψη επτά συμβάσεων μίσθωσης έργου με ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκριναν τα υπουργεία Εργασίας και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΣύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε επτά (7) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών των Παραρτημάτων του, ως εξής:

α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας, για την απασχόληση των περιθαλπόμενων, την ανάπτυξη σε αυτούς ικανοτήτων για εργασία και δημιουργική δραστηριότητα, τη βελτίωση των φυσικών τους λειτουργιών και την ανάπτυξη των ευρύτερων δεξιοτήτων τους, γ) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας και ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παιδοψυχίατρων στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ε) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, για την υποστήριξη φιλοξενούμενων παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως δυσλεξία και ελλειμματική προσοχή.


Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό και δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, λόγω των περιορισμένων αναγκών. Όλες οι παραπάνω ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που καθορίζονται από το Κέντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου