Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (600 ωρών) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αιτήσεις μέχρι 22 Οκτωβρίου
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 600 ωρών μέσω της πλατφόρμας Coursity.
Πλεονεκτήματα Προγράμματος
- Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της πλατφόρμας coursity.gr
- Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
- Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
- Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων

Αναγνώριση από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Το ετήσιο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (600 ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται ως:
- Κριτήριο κατάταξης και μοριοδότησης στους Επικουρικούς πίνακες (σύμφωνα με τον Νόμο, Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017)
- Κριτήριο διορισμού εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Υπηρεσιακών μεταβολών (σύμφωνα με τον νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 και άρθρο 48)
- Κρίτηριο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. (σύμφωνα με τον νόμο, Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017)

Ποιοι έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα
Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Ειδικοί παιδαγωγοί, Στελέχη εκπαίδευσης, Στελέχη ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΑ, Στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης, Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ).


Δίδακτρα & Αποπληρωμή δόσεων
Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 640 ευρώ (€). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Παρέχεται έκπτωση στις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:
Άνεργοι: 10% | Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: 10% |ΑμΕΑ: 10% | Παλιοί Εκπαιδευόμενοι: 5%, 10%, 15% | Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή: 10% |Κάτοχοι Διπλώματος Μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο) : 10%. | Εφάπαξ καταβολή: 10%.
Για την υποβολή αίτησης παρακαλούμε μεταβείτε στη σελίδα: https://www.coursity.gr/courses/UOI/SpecEduc5/2018/about

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου