ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        
                                                             
Καλείστε στις  19/11/2018,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 18.00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας στον 3ο ΟΡΟΦΟ (Ελ. Βενιζέλου 12 Χαλκίδα), προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.                           
             
  1. Επικύρωση Πρακτικών
  2. Συζήτηση επί του προγραμματισμού του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού του τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έτους 2019, σύμφωνα με την από 31.10.2018 απόφαση του ΔΣ έγκρισης αυτών.
  1. Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Επιχειρηματικότητα
  2. Ανακοινώσεις   
   
    
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου