«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θηβαίων».Καλείστε να προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στην 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2018, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.- Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θηβαίων έτους 2019.
2.- Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ  8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Σημείωση :   Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του Πρoγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θηβαίων έτους 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνο 22623-50698 & 22623-50620.           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου