Ήρθε η σειρά των εφοριακών για αξιολόγηση

Ήρθε η σειρά των εφοριακών για αξιολόγηση
Μοιάζει σαν κανένας υπάλληλος να μην μπορεί να «ξεφύγει» πλέον από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Αυτή τη φορά δε, «κλήρωσε» για τους εφοριακούς, καθώς ήδη βγήκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας διαχείρισης Απόδοσης των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ «με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία θεσπίζεται ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης, ως δομημένη διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ανάπτυξη τόσο του υπαλλήλου όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέσω καθορισμού σαφούς στοχοθεσίας, διαδικασιών παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, διαχείρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, καθώς και υλοποίησης δράσεων εκπαίδευσης, υποστήριξης, βελτίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των υπαλλήλων της Αρχής».

Το νέο σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ έχει επίκεντρο τις ανάγκες του υπαλλήλου και επιδιώκει να τροποποιήσει την υφιστάμενη δομή διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού που εδράζεται σε μία συσσωρευμένη πρακτική δεκαετιών με τις γνωστές συνέπειες της μη αξιοποίησης των ικανοτήτων των υπαλλήλων. Και αυτό γιατί δίνει βάρος στην αναγνώριση της εργασίας, την παραγωγή έργου, τις συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών των υπαλλήλων και την ενίσχυση της σταδιοδρομίας τους με την επιβράβευση αυτών που είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και την στήριξη - εκπαιδευτική και επαγγελματική - όσων χρήζει βελτίωση η απόδοσή τους.

Επιπλέον, μέσω των καινοτόμων διαδικασιών που εισάγονται προωθείται η συμμετοχικότητα των υπαλλήλων μέσα από διαβουλευτικές διαδικασίες και όργανα, ενώ ενισχύεται ο ολιστικός χαρακτήρας της αξιολόγησης με την υιοθέτηση της «κυκλικής αξιολόγησης», όπου όλοι αξιολογούνται και αξιολογούν όλους, με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου