Απαλλαγή από τα τέλη και άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων ζητά ο συνδυασμός «Αλλάζουμε»Σε συνέχεια των από 6/3/2018 θέσεών μας σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου των πλημμυρών στο Δήμο Χαλκιδέων, διαπιστώνοντας ότι τα μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί δεν έχουν αποφέρει καμία βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και με δεδομένο ότι οι προβλέψεις των καιρικών φαινομένων για την ερχόμενη εβδομάδα, αναφέρουν πιθανές βροχοπτώσεις, κρούομε των κώδωνα του κινδύνου στη Δημοτική Αρχή και ζητούμε:
Την άμεση εκπόνηση έργου για τον καθαρισμό των αμπολών, τη διάνοιξη νέων και τη διασύνδεση αγωγών όμβριων επί των υπαρχόντων αγωγών από το σημείο των πλημμυρών στο ΠΕΙ μέχρι τη Λιανή Άμμο, εκμεταλλευόμενοι τα κονδύλια που προβλέπονται για τις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Την ενίσχυση της αντλητικής διαδικασίας των αμπολών με παροχέτευση των αντλούμενων υδάτων στη θάλασσα.


Παράλληλα ζητούμε:
Την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, τα τέλη ύδρευσης και τα τέλη αποχέτευσης των πληγέντων οικιών, για όσο διάστημα διαρκεί η ζημία που έχουν υποστεί και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή της.
Επισημαίνουμε ότι σήμερα κιόλας θα αποστείλουμε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αιτηθούμε την απαλλαγή των ιδιοκτητών των πληγέντων οικιών από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, επίσης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί.

Με συνέπεια, διαφάνεια και ειλικρίνεια όλοι μαζί θα αλλάξουμε προτεραιότητες, νοοτροπία και ταυτότητα. Όλοι μαζί, θα αλλάξουμε την εικόνα του Δήμου μας, του Δήμου Χαλκιδέων. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση.

#allazoume2019 #elenavaka

Facebook: allazoume2019
Instagram: allazoume2019
Twitter: allazoume2019

Youtube: allazoume2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου