ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
   

   Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 56 στρεμμάτων στη θέση “Αλυκή Κοπανά” (αριθμός ακινήτου 456) της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Λαμψάκου, Δήμου Χαλκιδέων.
                                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                           ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου