1ο τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Περιφερειακό Κέντρο  
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν το 1ο  
τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης, με  
θέμα: «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση:αναπτύσσοντας μια οργανική και  
αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους».


Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία 22-24 Νοεμβρίου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου