Ο ΕΟΦ ανακαλεί σκόνη για τα ακάρεα στα κρεβάτια.

ΕΟΦ: Αποσύρεται από την αγορά σκόνη για τα ακάρεα στα κρεβάτια
Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του βιοκτόνου “Dutrirock Bedding Powder” δεδομένου ότι το προϊόν δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και επιπλέον έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας κατά τη χρήση του.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιάς Υγείας Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση του συγκεκριμένου προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου