Καλείστε στις 25/11/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας στον 2ο ΟΡΟΦΟ (Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα), προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ       
                                                              
Καλείστε στις 25/11/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας στον 2ο ΟΡΟΦΟ (Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα), προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.                        
            
1.            Επικύρωση πρακτικών.
2.            Οικονομικός Απολογισμός- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων & Έκθεση (φύλλο) Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2018.
3.            Κατάθεση προτάσεων Δράσεων και Πρωτοβουλιών για το Νέο Έτος ενόψει της κατάρτισης     προϋπολογισμού
4.            Επιχορήγηση των εταιρειών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Νόμου 4497 του 2017 και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4635/30.10.2019 ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α’

5.            Υποβολή αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το Επιμελητήριο
6.            Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου