ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα  25 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 19:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μελών Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη με τίτλο:  «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας- Β’ ΦΑΣΗ» μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση  μελών Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη με τίτλο:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση μελών Κοινής  Επιτροπής παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη με τίτλο:  «Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χαλκίδας» μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδοςΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μελών Κοινής  Επιτροπής παρακολούθησης για την Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη με τίτλο:  «Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»  μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη με τίτλο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ» μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και ορισμός μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη με τίτλο:  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και ορισμός μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου