ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χαλκιδέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
A/A
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα
25
  2
Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο(Ι)
50
  3
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)
25
  4
Βασικά Αγγλικά Α2
50
  5
Βασικά Ιταλικά Α1
50
  6
Εργαστήρι ψηφιδωτού
50
  7
Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης
50


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  
Τηλ. : 22210 85555 & 22210 20241
Ταχ. Διεύθυνση: Αβάντων 50, Χαλκίδα & Καμάρες πλησίον Γηροκομείου στο κτίριο της ΔΟΠΠΑΧ
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου