218 μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
          
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων  στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020,                                στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής & Περιβάλλοντος κ. Δημήτριου Βουρδάνου, 218 δικαιούχοι εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης   & Τροφίμων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.052.000 ευρώ, ενώ ο κάθε δικαιούχος θα λάβει 14.000 ευρώ σε δύο δόσεις, (α΄ δόση 70%  άμεσα με την έκδοση της απόφασης ένταξης και η β΄ δόση το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων).
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησης ένταξης από την  ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπου έχει αναρτηθεί η σχετική απόφαση.
Ο κος Βουρδάνος δήλωσε χαρακτηριστικά :  
“Στόχος μας είναι  να δώσουμε ώθηση στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω ενεργειών που θα συμβάλλουν  στη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας ή ακόμα και στην εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή.

Είμαστε μια περιφέρεια που βασίζεται στη γη και τον άνθρωπο. Βοηθώντας κάθε νέο να μείνει στον τόπο του, με την  τεχνογνωσία και το μεράκι γι’ αυτό που κάνει. Θέλουμε να αλλάξουμε και να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, να ανοίξουμε τον δρόμο της προόδου και να σταματήσουμε την μετεγκατάσταση των νέων ανθρώπων. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου