Επιδότηση και ελάχιστο μισθό 3.000 ευρώ για να γυρίσουν όσοι διαπρέπουν στο εξωτερικό

Επιδότηση και ελάχιστο μισθό 3.000 ευρώ για να γυρίσουν όσοι διαπρέπουν στο εξωτερικό
Έξι πιλοτικά προγράμματα για την ανάσχεση του Brain Drain ρίχνει στην αγορά εργασίας το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Rebrain Greece.
Ειδικότερα τα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα είναι :
- Πιλοτικό πρόγραμμα "Ελλάδα ξανά" για τον επαναπατρισμό σε πρώτη φάση τουλάχιστον 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου ειδίκευση και διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία βρίσκεται στην «καρδιά» του διεπιστημονικού εγχειρήματος «Rebrain Greece».
Το πρόγραμμα προβλέπει ελάχιστη αμοιβή 3.000 ευρώ το μήνα για τους επιστήμονες που θα αφήσουν την θέση τους στο εξωτερικό και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ουσιαστικά συνδέεται η Ελλάδα με τους Έλληνες της διασποράς, που διαπρέπουν, διακρίνονται και σταδιοδρομούν στο διεθνές περιβάλλον. Το 70% της αμοιβής, δηλαδή τα 2.000 ευρώ θα καλύπτονται από το πρόγραμμα με χρηματοδότηση της επιχείρησης. Η επιδότηση θα έχει διάρκεια ένα χρόνο, ενώ το πρόγραμμα ενσωματώνει υποχρέωση διατήρησης του εργαζόμενου με την ίδια αμοιβή για άλλους 12 μήνες τουλάχιστον.
- Προηγμένες δεξιότητες για γυναίκες (Advanced skills 4 women). Στην πιλοτική του φάση, η δράση αναφέρεται στη δημιουργία ενός προγράμματος χρηματοδότησης 100 άνεργων γυναικών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 39 ετών υψηλών προσόντων, για την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους σε επιστημονικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (πχ EIEAΔ, EKKE, EOKE, IOBE, ΤτΕ, Ερευνητικά Ινστιτούτα Κοινωνικών Εταίρων, ΚτΠ, κλπ), πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Ανεξάρτητες Αρχές (πχ ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας), σε ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα (πχ CEDEFOP/EUROFOUND), στο πεδίο των advanced data analytics και open data management. Το πρόγραμμα που είναι ώριμο ώστε να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια προβλέπει 2 μήνες εκπαίδευση και 7 μήνες απασχόληση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα παρέχεται ψηφιακή πιστοποίηση επιπέδου EQM 5-6 και ψηφιακό πιστοποιητικό.
- Ψηφιακή επιχειρηματικότητα στη γεωργία (agrodigital entrepreneurship). Η δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ανέργων έως 29 ετών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι κ.α. όπως επίσης χρηματοδότηση για δημιουργία startup επιχειρήσεων. Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι απόφοιτοι να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους online επιχειρήσεις εμπορίου και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση για το e-business προβλέπεται να γίνει σπαστά σε 2 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.950 εκ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως κάθε καταρτιζόμενος θα επιδοτηθεί με περίπου 10.000 ευρώ για να δημιουργήσει την δική του online επιχείρηση. Αρκεί να αναφερθεί πως στον ΟΑΕΔ υπάρχουν 3.508 άνεργοι που δηλώνουν πως προσδοκούν να απασχοληθούν ως γεωπόνοι ή στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
- Εκπαίδευση και εργασία στην «κυκλική οικονομία» (DIG_CIRCULAR). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 200 ανέργων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικών τεχνικών, που απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους των ΙΕΚ, απόφοιτους των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και σε όσους προέρχονται από τεχνικά επαγγέλματα. Περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση έναν μήνα σε σχετικά γνωστικά πεδία και 12 μήνες on the job training εργασία με 8 ώρες/ημέρα σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση προϊόντων διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, εταιρείες waste management, εταιρείες βιολογικών καθαρισμών, εταιρείες αποσυναρμολόγησης υλικών, εταιρείες μετατροπής απορριμμάτων σε καύσιμη ύλη, εταιρείες ΑΠΕ, κλπ).
- Εκπαίδευση νέων ανέργων σε θέματα τεχνολογίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εν λόγω δράση στοχεύει στην αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων 4.000 νέων ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών, αφενός μεν για την υποστήριξή τους κατά την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας αφετέρου δε για να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΕ & ΜΜΕ). Το πρόγραμμα θα συνδεθεί με το πρόγραμμα που «τρέχει» από το υπουργείο Ανάπτυξης για 60 open malls – Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ) σε 60 πόλεις της Ελλάδας με την συνεργασία Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων. Σε κάθε ένα από τα ανοιχτά εμπορικά κέντρα συμμετέχουν τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις, πράγμα που σημαίνει πως τουλάχιστον 3.000 επιχειρήσεις θα απορροφήσουν τους ανέργους που θα καταρτιστούν από το πρόγραμμα του Rebrain Greece με στόχο την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επιχειρηματική στρατηγική τους, αλλά και την καθημερινή λειτουργία τους.
- Δράση για την αναβάθμιση δεξιοτήτων χειριστών μηχανημάτων. Σκοπός της δράσης είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων που εντάσσονται στα επαγγελματικά προφίλ των χειριστών μηχανημάτων, για την αναβάθμιση, καθώς και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η σημασία αυτού του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι αφορά μία επαγγελματική κατηγορία, η οποία, μαζί με τους φορτοεκφορτωτές, απαριθμεί περί τα 128.000 άτομα, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο πυλώνας της υγείας και ασφάλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου