Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στα πλαίσια του έργου ADRION 5 SENSES

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για το έργο ADRION 5 SENSES, διοργανώνει ένα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και μία Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. 
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με την Διαχείριση Προορισμών, την Στρατηγική Branding και το Branding προορισμών. Επίσης θα παρουσιαστεί το brand ADRION 5 SENSES για τον τουριστικό προορισμό της Αδριατικής-Ιονίου καθώς και τα εργαλεία προβολής προορισμών (βλ. www.adrion5senses.eu)  που δημιούργησε το έργο ADRION 5 SENSES. 
Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη έχει ως στόχο την εξοικείωση κυρίως των επαγγελματιών του τουρισμού της Εύβοιας με το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής μέσω επίσκεψης στους χώρους των εταιρειών Bee Naturalles, Μανιτάρια Δίρφυς, Lykos Winery και Avantis Estate. Οι παραπάνω εταιρείες έχουν αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα με έμφαση τις 5 αισθήσεις.
Και οι δύο εκδηλώσεις απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες του τουρισμού, όσο και σε στελέχη των ΟΤΑ Α και Β βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ με καθήκοντα ή αρμοδιότητες συναφείς με την προώθηση της Εύβοιας ως προορισμού, καθώς και σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν στους σκοπούς και τα ενδιαφέροντά τους τους ίδιους στόχους. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου, μεταξύ 09:30 – 16:00 στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΕ Ευβοίας, Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου, με αναχώρηση (09:00) και επιστροφή (16:00) από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. (Λεωφ. Χαϊνά 93, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας).  

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, για την συμμέτοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ή/και στην Εκπαιδευτική Επίσκεψη είναι απαραίτητη η προεγγραφή στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/sLsXR3c4YREQS3eU8 
Επιπλέον Πληροφορίες
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σχεδιάστηκε με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών της Εύβοιας, όπως αυτές κατεγράφησαν μέσω έρευνας που διενήργησε η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στα πλαίσια του Έργου κατά το προηγούμενο διάστημα. 
Η σχεδιαζόμενη εκπαίδευση είναι βασικό στοιχείο του έργου «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020. Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως οδηγός πολιτικής και καινοτόμος για τη διακυβέρνηση, προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η το brand ADRION 5 SENSES, δημιουργήθηκε από τους Εταίρους του Έργου ADRION 5 SENSES, υπό τις κατευθύνσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. ως Συντονιστής Εταίρος του Πακέτου Εργασίας «Branding». 
Το έργο ADRION 5 SENSES έχει ως στόχο την οικοδόμηση και προώθηση του σήματος ADRION στον τουρισμό ικανοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών. Το έργο προωθεί το μοντέλο του αειφόρου τουρισμού, που βασίζεται σε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
Το έργο ADRION 5 SENSES, προσεγγίζει ολιστικά τις πέντε αισθήσεις – όραση – ακοή – όσφρηση – γεύση – αφή – και στοχεύει στην αύξηση χρήσης τεχνικών αισθητηριακού μάρκετινγκ στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (ADRION),  καθώς και την χρήση σχετικών στρατηγικών και εργαλείων. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση του προορισμού ADRION.  
Το έργο ADRION 5 SENSES αξιοποιεί την φυσική/πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της ADRION, ώστε να επιτύχει την ικανοποίηση των επισκεπτών και την «αφοσίωση» τους στον συγκεκριμένο προορισμό. Ταυτόχρονα το έργο αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά της περιοχής της Αδριατικής – Ιονίου, αλλά και την μοναδική ταυτότητα της κάθε περιοχής.

Πληροφορίες για το Έργο: 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 22210 26626
Email: info@anevia.gr 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Θάνος Λώλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου