ΧΕΝ ΘΗΒΑΣΧΕΝ ΘΗΒΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΧΕΝ Θήβας
Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5.30 μμ.
Στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60


Καλούμε τα μέλη μας, σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5.30μμ., στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60.
Θέματα ημερησίας διατάξεως
  • Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων 2019
  • Έγκριση του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019.
  • Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους 2020
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέρθει εκ νέου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση.
Θήβα, 19-1-2020
ΧΕΝ ΘΗΒΑΣ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα Τούσσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου