ΕΠΙΠΛΕΟΝ 628 ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)»

Δημοσιεύτηκε η 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Κύκλος)» στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την απόφαση, εντάσσονται επιπλέον 628 επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο της δράσης.
Ειδικότερα, 534 για την πρώτη περίοδο υποβολών, 26 για τη δεύτερη και 68 για την τρίτη περίοδο υποβολών, με συνολικό προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, 15.706.897,70 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 74.084.474,40 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου