Μήνας αυξήσεων

Μήνας αυξήσεων ο Ιούνιος για επίδομα ανεργίας και 23 επιδόματα του ΟΑΕΔ
Η αύξηση του κατώτατου μισθού που βρίσκεται στα σχέδια της κυβέρνησης κατά περίπου 4-5% από την 1η Ιουνίου, θα αυξήσει παράλληλα και δεκάδες επιδόματα του ΟΑΕΔ, μεταξύ αυτών το επίδομα ανεργίας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.
Ειδικότερα το πιο πιθανό σενάριο προβλέπει για τον κατώτατο μισθό αύξηση από 26 έως 32 ευρώ και τη διαμόρφωσή του στα 676 - 682 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 4%-5%.

Από την πιθανή αύξηση, θα επηρεαστούν περίπου 800.000 μισθωτοί, που είτε εισπράττουν τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ με πλήρη απασχόληση, είτε εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και λαμβάνουν ως μισθό κάτω από 500 ευρώ και γενικότερα όσοι εξαρτώνται ευθεώς από το ύψος του κατώτατου μισθού.
Παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα αυξηθεί και το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ το οποίο θα διαμορφωθεί στα 416 - 420 ευρώ καθώς και μια σειρά άλλων επιδομάτων.
Αναλυτικότερα τα επιδόματα που επηρεάζονται είναι τα εξής:
1.τακτικής επιδότησης ανεργίας,
2.επίσχεσης εργασίας,
3.µακροχρόνια ανέργων,
4.ειδικό εποχικό,
5.ειδικό βοήθηµα µετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας,
6.ειδικό βοήθηµα µετά από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα του ΟΑΕ∆,
7.ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας,
8.αφερεγγυότητας του εργοδότη,
9.διαθεσιµότητας,
10.παροχής προστασίας της µητρότητας,
11.ασκούµενων σπουδαστών ΤΕΙ,
12.πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης,
13.ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων,
14.ειδική συµπληρωµατική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών,
15.επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών,
16.επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόµων,
17.επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών,
18.επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών,
19.βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
20.βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΟΑΕΕ,
21.βοήθηµα ανεργίας ασφαλισµένων τ. ΕΤΑΑ,
22.άδειας συµµετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, µαθητές που είναι εργαζόµενοι,
23.Μαθητείας
24.προγράµµατα απασχόλησης
Πως θα διαμορφωθούν
Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα αυξηθεί από τα 650 ευρώ στα 676-682 ευρώ. Επίσης θα αυξηθούν:
- Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: από 240 ευρώ στα 250-252 ευρώ.
- Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: από 240 ευρώ στα 250-252 ευρώ.
- Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: από 207 ευρώ στα 215-217 ευρώ
- Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών: από 319,4 ευρώ στα 332-335 ευρώ.
- Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζόμενους που δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή απο 1.950 ευρώ στα 2.040 ευρώ.
- Προγράμματα απασχόλησης. Οι αμοιβές των Κοινωφελών Προγραμμάτων αναμένεται να διαμορφωθούν από τα 546 ευρώ (καθαρός μισθός) στα περίπου 567 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου