ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Η περίφραξη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ με μεταλλικά στοιχεία, αποτελεί μια ουσιαστική πρόοδο στην αναβίωση της. Κρίμα που η αδικαιολόγητη και για πολλά χρόνια, καθυστέρηση της περίφραξης, έδωσε τη δυνατότητα λεηλασίας του χώρου από πολύτιμα στοιχεία (χυτοσιδηρά Φωτιστικά, μεταλλικά περιφράγματα κλπ), που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν και να επανατοποθετηθούν στη νέα ΑΓΟΡΑ.
          Επειδή, επί τέλους, κατατέθηκε από 16/01/2020, στην Π.Ε Εύβοιας προς έγκριση η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤ.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ της Δ.Α, ευνόητο είναι ότι μετά την έγκρισή της θα εκδοθεί η απαραίτητη Οικοδομική Άδεια.


Σαν Παράταξη, οφείλουμε, όμως, να επισημάνουμε τα εξής:
  1. Για την Δημοπράτηση του έργου, του οποίου την υλοποίηση, η Χαλκίδα περιμένει για δεκαετίες, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση και έγκριση από το Δ.Σ. των Τευχών Δημοπράτησης και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να
    επικεντρώση τις προσπάθειες της η σημερινή Δημοτική Αρχή.
  2. Στην εγκριτική απόφαση της Προμελέτης από το ΥΠΠΟ, επιβάλλεται η έγκριση της Οριστικής Μελέτης, πριν τη Δημοπράτηση και δεν γνωρίζουμε αν
    υπάρχει ήδη η έγκριση αυτή.
  3. Στην Μελέτη Περιβαν. Επιπτώσεων, αναφέρεται σαν Φορέας του έργου, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χαλκιδέων, ενώ φορέας του έργου είναι ο Δήμος Χαλκιδέων και η ΔΤΥ είναι η διευθύνουσα υπηρεσία. Τυπική αστοχία,
    που όμως φρονούμε ότι πρέπει να διορθωθεί, για να μην υπάρξουν προβλήματα στην όλη εξέλιξη της αναβίωσης της Δ.Α.Χ

                                                                                                                             Το Γραφείο Τύπου
                                                                                                                                της Παράταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου