Το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει σαρωτικές αλλαγές στους διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ

Το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει σαρωτικές αλλαγές στους διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, εξέδωσε επείγουσα Εγκύκλιο σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση στις 11 Φεβρουαρίου, ενόψει της επικείμενης αλλαγής της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ (ν.2190/1994).
Ο κ. Θεοδωρικάκος, με αφορμή τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ, απευθύνεται στους φορείς που ενώ αρχικά υπάγονταν στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ, στη συνέχεια έχουν θεσπίσει «ειδικές διατάξεις» διορισμού και προσλήψεων προσωπικού πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον νόμο.
Οι φορείς θα πρέπει να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους διορισμούς και τις προσλήψεις.
Στην ενημέρωση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να περιλαμβάνεται το πλαίσιο πρόσληψης που αφορά το Υπουργείο και τα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.
Τα στοιχεία που ζητούνται, θα πρέπει να αποσταλούν στο ΥΠΕΣ έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου