Οργανωτικών Συντονιστών Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων,  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οδηγεί στη διαμόρφωση νέων δεδομένων τα οποία επιδρούν στις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία, στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, επιφέρουν μεταβολές στον ρόλο των λειτουργών της εκπαίδευσης, επανανοηματοδοτούν λειτουργίες και πρακτικές οι οποίες έως τώρα θεωρούνταν δεδομένες. 
Παρά το γεγονός ότι τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) δεν συμπεριλήφθηκαν εξαρχής στη διαδικασία υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.), με βάση τον θεσμικό τους ρόλο ανέλαβαν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στην προσπάθεια αυτή. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ολομελειών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκφράστηκαν προβληματισμοί και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από την αιφνίδια εφαρμογή της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας, όπως: το περιεχόμενο της «Απομακρυσμένης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης Διδασκαλίας» που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν χωρίς το κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα απαιτούσε μια «Εκπαίδευση εξ αποστάσεως», οι ανισότητες που δημιουργεί η μειωμένη πρόσβαση πολλών μαθητών/ τριών  σε ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα, ιδιαιτέρως αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Επίσης, συζητήθηκαν οι πιθανές επιδράσεις αυτής της μορφής εκπαίδευσης και σε άλλες όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, αλλά και η παιδαγωγική  αναπλαισίωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). 

Παρόλα αυτά, ο συλλογικός και συνεργατικός χαρακτήρας και η δομή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που στηρίζονται στη «συμβίωση» Σ.Ε.Ε. διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων, η συνέργεια  ανθρώπων που εκκινούν από διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες στον σχεδιασμό δράσεων υποστήριξης των σχολικών μονάδων ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε περιοχής, πιστεύουμε ότι προσέφερε στην εκπαιδευτική κοινότητα το πλαίσιο για να προχωρήσει σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, αναδεικνύοντας την αξία και τη σπουδαιότητα της συλλογικότητας και της συνεργασίας.  
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.), εφαρμόζοντας το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ανέλαβαν και υλοποιούν, κατά περίπτωση,  συλλογικά ή και ατομικά την υποστήριξη- επιμόρφωση:

  • Των Διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης 
  • Των εκπαιδευτικών ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα 
  • Των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
  • Των εκπαιδευτικών, κατά περίπτωση, των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και των Σ.Ε.Π. 
σε συνθήκες έκτακτης επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με βάση τους παρακάτω άξονες:  
α. Την εργαλειακή αξιοποίηση των ΤΠΕ (εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία) και τη μεθοδολογική αξιοποίησή τους 
β. Την παιδαγωγική αναπλαισίωση των ΤΠΕ, κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας 
γ. Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών με τη σύμπραξη των ΚΕ.ΣΥ.
δ. Τη συλλογική παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. 

Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), έως ότου επιστρέψει η εκπαιδευτική κοινότητα στην, αναντικατάστατη για τη σχέση «δασκάλου – μαθητή», διά ζώσης διδασκαλία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Θα συμβάλλουν με κάθε μέσο στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εξ αποστάσεως  διδασκαλία που θα εστιάζει όχι στα ποσοτικά ή μόνο στα τεχνικά χαρακτηριστικά της διδακτικής πρακτικής, αλλά στην παιδαγωγική αναπλαισίωση των ψηφιακών περιβαλλόντων με τρόπο ώστε να καθίστανται μαθησιακά επωφελή για τους/τις μαθητές/τριες. 


Οι Οργανωτικοί Συντονιστές/τριες

1.
Ανταμπούφης
Νικόλαος 
ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
2.
Βιδάκη
Ειρήνη
ΠΕΚΕΣ Κρήτης
3.
Γκίνη
Αικατερίνη
ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
4.
Γραίκος 
Νικόλαος 
3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
5.
Δήμος
Ανδρέας
ΠΕΚΕΣ Ηπείρου
6.
Ζάγκα 
Ελευθερία 
2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
7.
Καμήλος
Νικόλαος
4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
8.
Καράμηνας
Ιγνάτιος
3o ΠΕΚΕΣ Αττικής
9.
Κωτούλας
Βασίλειος
ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
10.
Κουμαριώτου
Διονυσία
2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων
11.
Μαρκαντώνης
Χρίστος
ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

12.
Νέζη
Μαρία
1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
13.
Ξάνθη
Χαρά
5ο  ΠΕΚΕΣ Αττικής
14.
Παπαδάκης
Σπυρίδων
ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
15.
Πεφάνης
Παναγιώτης
6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
16.
Πράμας 
Χρήστος 
4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
17.
Σούλιος
Ιωάννης
ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας
18.
Συρρής
Ιωάννης
2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
19.
Ταβουλάρη 
Ζαχαρούλα
2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
20.
Τσαβαλά
Ειρήνη
1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
21.
Τσάκαλος
Μιχάλης
1ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου