200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021
''Μάχου υπερ Πίστεως και Πατρίδος........Εἶναι  καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα,νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν,καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν.''

(Αλέξανδρος Υψηλάντης)ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

ΝΟΜΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Επ. ΜΙΧΑΗΛ

ΕΦ.ΤΧΗΣ ( ΔΒ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΕΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου