ΗΜΕΡΙΔΑ Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων


Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Ψυχοκοινωνική και Εκπαιδευτική υποστήριξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων στην εποχή της πανδημίας»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης», υλοποιεί για τα έτη 2020-2023 το Πρόγραμμα «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης. 

Οι παρεμβατικές δράσεις του Προγράμματος αφορούν στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ενίσχυσης της πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της φοίτησης των μαθητών/-τριών και της μετάβασής τους από την Προσχολική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μετέπειτα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο τη  μείωση της σχολικής διαρροής και της παραμονής των μαθητών/-τριών στην εκπαίδευση, όπως επίσης και στην προώθηση της συμμετοχής νέων και ενήλικων Ρομά σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Παράλληλα, οι δράσεις στοχεύουν και στη στήριξη των οικογενειών Ρομά και τη διασύνδεση και συνεργασία με τις κοινότητες και τους τοπικούς ή άλλους φορείς. Όλες οι παρεμβατικές δράσει υλοποιούνται με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών βάσει των αναγκών του Προγράμματος.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι μέσω του συνδέσμου webex:

Webex Event address for attendees: https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/onstage/g.php?MTID=eb6fb00e4c84a3b80fabde2495aaaf415

Event password: 12345

Event number (access code): 124 956 4824 

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα χορηγηθεί Βεβαίωση παρακολούθησης.


Ο οργανωτικός Συντονιστής

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου