Διαδραστική διαδικτυακή συζήτηση 10η Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


 Σας προσκαλούμε στη διαδραστική διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή την 10η

Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία
διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου "Προάσπισης των δικαιωμάτων ατόμων
με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία στη Στερεά Ελλάδα".

Ημέρα και ώρα: Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 13.30-14.30
Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/8Np2gnZGGzS4s2pm6


Τα θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι:
•    Τρόποι με τους οποίους σχετίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των
ατόμων τρίτης ηλικίας με τα πλαίσια όπου διαβιούμε και
δραστηριοποιούμαστε.
•    Προώθηση θετικής εικόνας για τα άτομα τρίτης ηλικίας .
•    Ένταξη των θεμάτων της τρίτης ηλικίας και των φροντιστών τρίτης
ηλικίας στις δια βίου εκπαιδευτικές διαδικασίες των φορέων και στην
εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μας .
•    Βελτίωση πρόσβασης της τρίτης ηλικίας σε υπηρεσίες και αγαθά.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε το έργο και να συμμετέχετε ενεργά στη
διάδοση των στόχων και του οράματός του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου