Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 16 Φεβρουαρίου 2022


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με την υπ’ αρ. 643/21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της ΛΑΡΚΟ.


ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί αποδοχής – Α΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων .

Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος 

 1. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του ως Προέδρου και δυο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών του Α’ Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2022.

 2. Περί  έγκρισης μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος 

 1. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ.               

 2. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής  προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου:               ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

 3. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής  προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ .  

 4. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

 5. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ .             

 6. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

 7. Περί 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ.

 8. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς .

 9. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ) ΣΤΙ΅8 & 9 -08-2020 .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Περί κοπής πεύκου στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας (υπ. αρ. 258/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 2. Περί κοπής λεύκας στην Αυλίδα (υπ. αρ. 259/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 3. Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας  (υπ. αρ. 263/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 4. Περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 1247 στη συνοικία Η΄ (υπ. αρ. 239/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 5. Περί  τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για κοινωφελή χρήση (χώρος Νηπιαγωγείου), έναντι του Ο.Τ. 199 σχεδίου πόλεως Βασιλικού (υπ. αρ. 264/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 6. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  Χαλκίδας για την άρση της ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 1412, Ο.Τ. 1417 & Ο.Τ. 1418 στη συνοικία Η΄ σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αριθμό Α223/2019 δικαστική απόφαση  (υπ. αρ. 4/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 7. Περί αποκατάστασης των πεζοδρόμων Χαλκίδας (υπ. αρ. 3/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 8. Περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 25,2 MW της GREEN REPOWER MIKE στη θέση «ΚΟΥΤΟΥΠΑ - ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ» των Δήμων Χαλκιδέων, Τανάγρας και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα (υπ. αρ. 11/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 9. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,6 MW της GREEN REPOWER MIKE στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ» των Δήμων Χαλκιδέων, Τανάγρας και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα. (υπ. αρ. 12/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

 10. Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Κανήθου (υπ. αρ. 13/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΧ 

 1. Περί υδροδότησης του οικισμού «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμητρα Σακελλαράκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου