Νέο δίκτυο ύδρευσης στον Βατώντα της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης


Υπεγράφη την, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, από την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) κ. Αναστασία Ψυχογυιού και τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εύβοιας κ. Ευάγγελο Κούκουζα, η σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σωλήνων αμιάντου και κατασκευή νέων παροχών στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης», έργο που θα υλοποιήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., η οποία εκπόνησε και τις μελέτες, και χρηματοδοτείται από το CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.».

Το ανωτέρω έργο, με εγκεκριμένο συνολικό κόστος 96.673,33 ευρώ, αφορά στην αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης με νέο δίκτυο από σωλήνες πολυαιθυλενίου στον Βατώντα της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης. Επιπλέον προβλέπονται οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης από τα παλαιά δίκτυα στο νέο δίκτυο και όλες οι συνδέσεις των ακινήτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται. Το νέο δίκτυο θα έχει μήκος 2.745 μ. και οι νέες παροχές ανέρχονται περίπου στις 115. 

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη και βέλτιστη παροχή πόσιμου νερού στους κατοίκους του Βατώντα και στην ελαχιστοποίηση των βλαβών και των απωλειών νερού, λόγω διαρροών.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου