Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 31 Μαρτίου 2022


Τακτική Συνεδρίαση, μικτή (δια ζώσης – τηλεδιάσκεψη), του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Αμφιθέατρο), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με την υπ’ αρ. 643/21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.

 2. Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας.

 3. Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε..

 4. Περί αποδοχής – έκτακτης κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος 

 1. Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 90/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 2. Περί κωδικών δεκτικών για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 3. Περί μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Χαλκιδέων στο λογαριασμό διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.

 4. Περί κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαλκιδέων στην Τράπεζα Πειραιώς και Alfa Bank.

 5. Περί έκδοσης άδειας παραγωγού.

 6. Περί διεύρυνσης ωραρίου.

 7. Περί  έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για τη διαμόρφωση πλατείας στη συνοικία Η΄ της Χαλκίδας (υπ. αρ. 261/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 2. Περί κοπής ουασιγκτόνιας στο Γυμνάσιο Κανήθου (υπ. αρ. 31/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 3. Περί  χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης  δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (υπ. αρ. 18/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 4. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: Νέα Υποδομή Χαλκίδα – Α/Κ Κονίστρες – Φ.Π. Στομίου (υπ. αρ. 17/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 5. Περί παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου, ύστερα από πρόταση του Ι.Ο.ΑΣ. (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) «Πάνος Μυλωνάς», για την κατασκευή μιας υποδειγματικής διάβασης πεζών, με σύγχρονες προδιαγραφές, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (υπ. αρ. 16/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 6. Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 181/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα σύμφωνα με την υπ. αρ.  137/2021 απόφαση της ΕΠΖ και έγκρισης εκ νέου (υπ. αρ. 19/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 7. Περί  παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος  (υπ. αρ. 27/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 8. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος  (υπ. αρ. 28/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 9. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος  (υπ. αρ. 29/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 10. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος  (υπ. αρ. 30/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 11. Περί κατάργησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου (υπ. αρ. 21/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 12. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης (υπ. αρ. 20/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

                                                                        Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    Δήμητρα Σακελλαράκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου