Επικοινωνία - Contact

Για δωρεάν αγγελίες,σχόλια, συνεντεύξεις, καταγγελίες, ρεπορτάζ, διαφημιστικές καταχωρίσεις, διανομή φυλλαδίων...Διαφημιστικές Προβολές.....
Επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

690.945.56.61- Τμήμα Ενημερωτικό -Εμπορικό Τμήμα 
2221.550.108 - Τμήμα Διαφημίσεων και Διαφημιστικών Υπηρεσιών
ωράριο 9:00 π.μ -9:00μ.μ  
Νέα Έδρα  Ελευθερίου  Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο 

Σέττα Δήμητρα
6909455661

Ιδιοκτήτρια - BSB Marketing - Υπεύθυνη Ύλης και Διαφήμισης